Abychom splnili podmínky vládou vyhlášené celostátní karantény a současně zajistili nezbytný chod hospodářství, přijali jsme v naší firmě následující opatření:

Prodejna ND je k dispozici pouze podnikatelům a živnostníkům, servisní dílny jsou pro veřejnost omezeny a pracuje se jen na již přijatých zakázkách.

Servisní služby jsme omezili pouze na naléhavé případy za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Naše zákazníky, kteří přišli do styku s osobami v karanténě nebo s nemocnými, a také ty, kteří vykazují známky respiračních onemocnění, naléhavě žádáme, aby vůbec nepřicházeli a využili objednání nezbytně nutných náhradních dílů telefonicky na tel. č. 519 519 512 nebo 602 788 269.
Dodání pak může proběhnout buď poštou nebo jiným vhodným způsobem.
V prodejně jsou přijata opatření k ochránění obsluhy i zákazníků.
Vzhledem k situaci doporučujeme chránit sebe i ostatní vhodným zakrytím nosu a úst, případně použití rukavic.
Ani tento stav opatření však do budoucna vzhledem k vývoji situace nemůžeme zaručit.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem bezpečí a klid.